En undersökning tar ca 2 - 2½ timma. Vid mitt besök gör jag en genomgång med L.I.F.E System:

1. Lever

2. Mag och tarm status

3. Mikrobbelastning - virus parasit svamp

4. Borrelia

5. IGE test - tarmslemhinnans immunförsvar

6. Allergier

7. Vitamin och mineral brister

8. Inflammationer

9. Hormontest

10. Leder och ryggkota

11. Test på tungmetallsbeslastning

12. Blockeringar i lymfa

 

Med Bioresonans ställer man inga diagnoser. Med komplementärmedicin återställer man kroppens egen balans. Vid diagnos hänvisar vi till veterinär eller närliggande klinik