L.I.F.E System har i många år använts av terapeuter, osteopater, biopater, homeopater, psykologer, sjuksköterskor, läkare, veterinärer m.fl. för att nå god hälsa bland människor och djur!

Det unika instrumentet som har utvecklats av Chris Keser, homeopat sedan 30 år tillbaka och lika länge aktiv i forskning och utveckling av frekvensmedicin / energimedicin!

Fler som bidragit till utveckling av Kvantmedicin;

Särskilt i Ryssland finner man en lång lista av forskare som har arbetat med Kvant - Energimedicinska metoder i många år.

Det mesta av denna forskning är även financierad av Ryska staten, och i Ryssland är kvantmedicin ett mycket prioriterat område.

Läs mer om Energimedicin och forskning i ett projektarbete som är utfört på Karolinska Institutet år 2004 av Sven Tostar. En litteraturstudie på 56 sidor, med titeln Energimedicin och det biofysiska paradigmet. 

L.I.F.E. (Living Information Forms Energy) är ett kvantmedicinskt balanserings instrument. Med detta holistiska system kan man finna orsaker till problem, korrigera obalanser och stimulera kroppens egen självläkande mekanismer med stor effekt. Detta medför bättre hälsa, ökat välbefinnande och bättre livskvalitet, utan skadliga biverkningar.

L.I.F.E. är godkänd som medicinsk utrustning CE klass 2A av TUV i Tyskland, en av världens strängaste kontrollinstanser. Inget annat biofeedbacksystem av denna typ har en klinisk kontrollerad dubbelblindstudie som bevisar att metoden fungerar. Certifikatet finns att se här :

Detta är ett unikt kvalitetserkännande som innebär optimal trygghet för användare och klienter. L.I.F.E System har i många år använts av terapeuter, osteopater, biopater, homeopater, psykologer, sjuksköterskor, läkare, veterinärer m.fl. för att nå god hälsa bland människor och djur.

Hur fungerar det?
Systemet är ett programmerbart elektro-medicinskt system som mäter kroppens elektriska aktivitet via bio-impedance. Den läser av frekvenser i kroppen samt sänder ut kontrollerade specifika frekvenser och frekvenspaket mellan 0,5 Hz och 250 KHz, Du kan själv kontrollera med ett oscilloskop.

Vad betyder det?
Allt utstrålar, som vi känner till, en elektromagnetisk frekvens, som ett resultat av molekylära svängningar. Frekvensspektrat till alla vanliga bakterier, virus, parasiter, vitaminer, mineraler, patogener, naturmediciner inom alla grenar, och mycket mer ligger i en databas. Före behandling gör man ett test där man sänder alla dessa frekvenser under en hundradels sekund till kroppen, en efter en. När kroppen tar emot frekvenserna skapas en reaktion som om man blev utsatt för den verkliga substansen.

L.I.F.E.-System kan då läsa av hur kroppen reagerar. Avläsningen blir tolkad i datorns databas och om ett värde avviker mycket från det man räknar som normalt, vet man att detta är något man antingen har behov av eller bör bli kvitt från. Om det är något man har behov av kan man tillföra kroppen det i form av dess elektromagnetiska frekvens. Om det är något man bör bli kvitt från, som t.ex. mikroorganismer eller gifter, kan man sända frekvenser som stimulerar kroppen till att göra sig av med det.

Hur går en LIFE-behandling till?
Ett antal elektroder kopplas runt hand- och fotleder samt runt huvudet. Elektroderna är i sin tur kopplade till en box med högkvalitativ elektronik, som är maximalt avskärmad och fri från elektrosmog och som ansluts till en dator. Dessa instrument läser av cellernas och organens specifika vibrationsfrekvenser. När de individuella värdena jämförts med normalvärden som finns i en databas, kommer din specifika energiprofil upp på dataskärmen.

L.I.F.E-System innehåller ett stort antal program- fysiologiska, mentala och emotionella. Med hjälp av dessa program kan blockeringar som visat sig i energiprofilen elimineras och detta aktiverar kroppens naturliga självläkningsförmåga.

Energimedicin eller kvantmedicin är inte ett nytt fenomen. Principerna har rötter tusentals år tillbaks, där vi känner dem från områden som akupunktur, meridianer och homeopati.

Det nya i förbindelsen med energimedicin är att modern datorteknik nu gör det möjligt att använda frekvenser och bioresonans på ett mycket mer tillgängligt och strukturerat sätt.


In addition, the L.I.F.E. System has been registered in the United States, Australia, and South Africa. Rigorous testing, double-blind studies and subsequent approval by TUV Germany is your guarantee of quality and efficacy. (Please refer to Certification